text.skipToContent text.skipToNavigation
Riepe LP120/12ID91628

€ 65,10

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Faible niveau de stock

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Trennmiddel voor drukrollen van Hot-air en laser machines.
Mag ingezet worden in de buurt van warmtebronnen.

waarschuwing


Brandbare vloeistof.
Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. In geval van brand: Blussen met: CO2, bluspoeder of waterstraal. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.


Règlement sur l'interdiction des produits chimiques (UE)