text.skipToContent text.skipToNavigation
695.15 Jowat® 1K S-polymerID69515
  • Kleb- und Dichtstoff zugleich
  • Sehr breites Adhäsionsspektrum
  • Elastische Klebstofffuge
  • Frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Silikonen
  • Weiß - hellbeige
Quantité Prix par pièce
1-11 € 10,82
12+ € 9,74
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Wit
0,45 l  | patroon (kunststof) | pasty
 
Sera commandé pour toi

Eigenschappen
Zie bijhorende productspecificaties

Toepassing
Elastische pasteuze montagelijm.
Voor het verlijmen van flexibele lijmverbindingen.
Kan ook als dichtmiddel gebruikt worden.

Base MS Polymer
Viscosity at 20 °C [mPas]: 137,500 ± 12,500 (Brookfield, spindle 7, 20 rpm)
Density at +20 °C [g/cm³] at 20 °C [g/cm³]: approx. 1.58 (Jowat test method)
Reaction time ca. 3 mm in den ersten 24h
Shore hardness Shore hardness A at 20 °C: approx. 45
Appearance of the glue film white – light beige
VOC content (Swiss) 0,06%
Solids content 100 %
Processing time approx. 15 minutes
Elongation ca. 120 % (Bruchdehnung)
Temperature stability -40 - +90
Tensile stain at break [%] 120%
waarschuwingBevat: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine, trimethoxyvinylsilaan, dioctyl tin acetylacetonaat.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.


Sensibilité au gel