text.skipToContent text.skipToNavigation
60741ID60741
Universeller PUR Schmelzklebstoff von Jowat® zur Kantenklebung mit sauberem Auftragsbild, hoher Anfangsfestigkeit und langer Offener Zeit.
  • Für Kantenanleimmaschinen mit Patronenmagazin (Patronendurchmesser ca. 63 mm)
  • Der Allrounder unter den Klassikern!
  • Sehr gutmütige Verarbeitungseigenschaften
  • Hohe Anfangsfestigkeit
  • Kein Schmieren
  • Schulungspflichtiges Produkt – Bitte Produktdetails beachten
Quantité Prix par pièce
1-95 € 9,08
96+ € 8,17
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Disponible

Information
RAADPLEEG VOOR DE WETTELIJKE SCHOLINGSPLICHT PER 24.08.2023 S.V.P. ONS TABBLAD: INFORMATIE!!

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Voor de verlijming van kunststof kantenband voorzien van een geschikte primer.
Ook voor papier, fineer, HPL, CPL en massiefhout kanten.

 

Base Polyurethan (PU/PUR)
Processing temperature 130 – 150 °C
Density at +20 °C [g/cm³] bei 20 °C: ca. 1,36 ± 0,06 g/cm³ (Jowat Prüfmethode)
Reaction time 4 - 7 Tage (je nach Umgebungsbedingungen)
Viscosity at 140 °C [mPas]: 75.000 ± 25.000 mPas (Brookfield, Thermosel Spindel 28, 5 UPM)
VOC content (Swiss) 0,00%
Open-Waiting-Film 8 ± 2 Sekunde (Jowat Prüfmethode bei 140 °C)
Softening range 70 ± 5 °C (Kofler Heizbank, im unvernetzen Zustand)
gevaar

Bevat: methyleendifenyldiisocyanaat, 2,4-bis[[](dodecylsulfanyl)methyl]-.

Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.