text.skipToContent text.skipToNavigation
Jowat® contactlijm drukvaatjeID44950
Sofort sprühbarer ergiebiger Lösemittelklebstoff von Jowat® mit ausgezeichneter Anfangshaftung für u. a. HPL, Hartkunststoff, GFK, Schaumstoffe, Blech.
Quantité Prix par pièce
1-11 € 11,26
12+ € 9,80
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Disponible

Eigenschappen
Zie bijhorende Productspecificatie.

Toepassing
Jowat 449.50 is een fijn spuitbare contactlijm voor verlijming met onmiddellijke sterkte na aandrukken, met een water- en hoge temperatuur bestendigheid.
Hij wordt gebruikt voor het verlijmen van HPL, harde plastiek, glasvezel, schuimen en stoffen op een divers aantal dragers. vb. mdf, spaanplaat, multiplex en vele andere soorten houtplaten. Kan ook gebruikt worden voor het verlijmen van metaal, waar wel de oppervlakte voorbereiding heel belangrijk is.

Open time at 20 °C / 50% RH [min] approx. 30 min
Solids content approx. 34 %
Drying time ca. 2 - 3 min
Base Styrene butadiene rubber
Viscosity approx. 100
gevaar

Bevat: methylacetaat.

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.