text.skipToContent text.skipToNavigation
406.28 Jowat® PrimerID40628
Primer zur Vorbehandlung von Schichtstoffmaterial (HPL, CPL)
  • Für die Primerung von HPL
  • Leicht aufzutragen
  • Schnell trocknend
  • UV-identifizierbar
Quantité Prix par pièce
1-11 € 7,85
12+ € 6,50
Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Wit
0,6 kg  | blik | fluid
 
Disponible

Information
U moet rekening houden met een levertijd van minimaal 4 werkweken!
Een volle doos heeft een inhoud van 12 stuks. Dit product is ook per stuk verkrijgbaar!!

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
PUR gemodificeerde primer voor HPL, die met hotmelt- of dispersielijm zullen worden verlijmd. Voor gebruik eerst testen.

Base Organic solvent
Processing temperature 15 - 25 °C
Density at +20 °C [g/cm³] at 20 °C [g/cm³] : 0.85 ± 0.02
Viscosity at 20 °C [mPas] 41 ± 6
Solids content at 90 °C [%] : 10,5 ± 0,9
gevaar

Bevat: butanon.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.