text.skipToContent text.skipToNavigation
148.70 Jowacoll® FolielijmID14870
Kaltleim zum manuellen Kleben von Kanten oder für die Flächenklebung mit Kunststofffolien
  • Hohe Klebkraft
  • Ausgezeichnete Adhäsion zu vielen Kunststoffen
  • Erhöhung der Wasserbeständigkeit durch Zugabe von Jowat® Vernetzer 195.60

€ 115,50

Prix sans Livraison, hors taxe TVA et COV si applicable.
Beige
25 kg  | blik (kunststof) | fluid
 
Disponible

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Voor het verlijmen van pvc-folie en decor papieren.
Zachte elastische lijmfilm.

Base Copolymer
Processing temperature min. 15 °C
Density at +20 °C [g/cm³] at 20 °C: ca. 1,25 ± 0,02 g/cm³
Application quantity approx. 95 ± 25 g/m²
Open assembly time at RT [min] 4
Viscosity at 20 °C [mPas] 10.000 ± 2.000
Solids content approx. 67 ± 2 %
pH value at 20 °C: 7,5 ± 0,5
waarschuwingBevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2 H -isothiazool-3-on.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.