Skip to content Skip to navigation menu
Riepe NFLYID91627

€ 17,80

excl. VAT plus Shipping
low stock

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Anti-hecht middel voor aandrukrollen en tastschoenen van kantenband machine.

gevaar


Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.


Chemicals Prohibition Regulation (EU)