Skip to content Skip to navigation menu
690.00 Jowat® 2K SEID69000
Beeindruckend haftstarkes 2K SE Polymer von Jowat® für anspruchsvolle Bau- und Montageanwendungen mit universellem Klebespektrum.
  • Blasenfreies Aushärten – für ein ebenes und dichtes Trocknungsbild
  • Unbegrenzt fugenfüllend – kein Schrumpf beim Aushärten
  • Dauerelastisch – für bewegliche Verbindungen geeignet
  • Wärmebeständig – nach Aushärtung bis 90 °C belastbar
  • Universell haftstark – klebt dauerhaft Metalle, Kunststoffe, Kompaktplatten uvm.
  • Umweltschonend – ohne Weichmacher, Isocyanate, Lösemittel, Silikone
  • Problemlöser – klebt auch zahlreiche unübliche Materialien
  • Fließfähig – für Flächenklebungen geeignet
Quantity Price each
1-11 € 17,50
12+ € 15,75
excl. VAT plus Shipping
In Stock

Flexibele, verouderingsstabiele 2 K lijm

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Voor het flexibel verlijmen van kunststof, metaal en rubber materiaal alsmede voor naadafdichting en vulmiddel. Zelf testen is absoluut noodzakelijk.

Base 2K SE Polymer
Density at +20 °C [g/cm³] at 20 °C [g/cm³]: approx. 1.12 approx. 1.28
Shore hardness Shore hardness A (at 20 °C): approx. 75 ± 5
UV resistance ja
Appearance of the glue film black-grey
Glue application Component A Component B: Mixing ratio [volume]: 2:1 / mixing ratio [weight]: 100:57
Viscosity at 20 °C [mPas] at 20 °C: 40,000 ± 10,000, 37,500 ± 12,500 (Brookfield, spindle 7, 5 rpm)
Solids content 100 %
Minimum pressing time at 20 °C (Jowat test method) in minutes ca. 120 Minuten
Processing time approx. 30 minutes (after mixing)
Curing time ca. 48 Stunden
Paint compatibility ja
Temperature stability [°C]: -40 - +90
Fast curing at 80°C [h] 4
Tensile stain at break [%] ca. 80%
gevaarBevat: epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht < 700), Tetrabutyldilauryldistannoxane, epoxy resins MW<700, Aminoethylaminopropylmethyldimethoxysilane.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.


Chemicals Prohibition Regulation (EU)

Frost sensitivity