Skip to content Skip to navigation menu
608.01 Jowatherm-Reaktant® PUR-hotmeltID60801
Ungefüllter universeller PUR Schmelzklebstoff von Jowat® zur Kantenklebung erster Klasse mit sehr hoher Ergiebigkeit und niedriger Verarbeitungstemperatur.
  • Das Premiumprodukt für die Kante
  • Für Kantenanleimmaschinen mit Patronenmagazin (Patronendurchmesser ca. 63 mm)
  • Ungefüllt, deshalb dünne Klebefuge
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Geringer Energiebedarf durch niedrige Verarbeitungstemperatur
  • Schulungspflichtiges Produkt – Bitte Produktdetails beachten
Quantity Price each
1-95 € 8,99
96+ € 8,09
excl. VAT plus Shipping
Out of stock

Information
RAADPLEEG VOOR DE WETTELIJKE SCHOLINGSPLICHT PER 24.08.2023 S.V.P. ONS TABBLAD: INFORMATIE!!

Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.

Toepassing
Voor de verlijming van kunststof kantenband voorzien van een geschikte primer.
Ook voor papier, fineer, HPL, CPL en massiefhout kanten.

 

Base Polyurethan (PU/PUR)
Viscosity bei 120 °C: 90.000 ± 20.000 mPas (Brookfield, Thermosel Spindel 28, 4 UPM)
Processing temperature 100 – 120 °C
Density at +20 °C [g/cm³] bei 20 °C: ca. 1,10 ± 0,10 g/cm³ (Jowat Prüfmethode)
Reaction time 4 - 7 Tage (je nach Umgebungsbedingungen)
VOC content (Swiss) 0,00%
Open-Waiting-Film 7 ± 3 Sekunde (Jowat Prüfmethode bei 120 °C)
Softening range 65 ± 5 °C (Kofler Heizbank, im unvernetzen Zustand)
gevaar

Bevat: methyleendifenyldiisocyanaat, 2,4-bis[[](dodecylsulfanyl)methyl]-.

Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. ### Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. ###
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijdering of recycling in overeenstemming met de nationale regelgeving.